ÁSZF – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Bevezetés:
Kérjük, hogy vásárlás előtt figyelmesen olvassa végig a feltételeket, és csak akkor vegye igénybe a szolgáltatásainkat, ha annak minden pontja elfogadható az Ön számára is!
Webshopunkban 18 éven aluliak nem vásárolhatnak alkohol tartalmú italokat !
Mivel oldalunk elérése már 18 éven aluliak számára tiltva van, így az Ön felelőssége ennek használata.

Szeszes italok fogyasztását 18 éven aluliak számára nem ajánljuk! A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Miskolci Likőrgyár Zrt – a továbbiakban: Szolgáltató – által a http://mil.co.hu/webshop/weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél – a továbbiakban: Ügyfél – jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Ügyfél: Ügyfél jelenti azt a személyt vagy céges végfelhasználót aki, ill. amely a webshop-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webshop internetes felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol. A jelen Általános Szerződési Feltételek Ügyfél által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A webáruház-szolgáltatás igénybe vételével Ügyfél, az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

Az eladó adatai:
Szolgáltató neve : Miskolci Likőrgyár Zrt
Webshop elérhetősége:http://mil.co.hu/webshop/
Székhelye és postázási címe: 3527 Miskolc Vitéz út 13.
Nyilvántartásban bejegyző hatóság: B.-A.-Z.-megyei Törvényszék, mint cégbíróság
Adószáma: 11063946-2-05
Bankszámlaszám: 50440016-10007228 Takarékbank
Tevékenységi kör: 4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem; tevékenység a székhelycím szerinti jegyzőnél bejelentve
Hatósági nyilvántartási szám: 05-10-000096
Hatósági nyilvántartási szám kiadója: Miskolc Önkormányzat

Ügyfélszolgálat
Levelezési cím: 3527 Miskolc Vitéz u.13.
Telefonszáma:+3646 501 378/357 m.
Szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
kereskedelem@mil.co.hu
Az ügyfélszolgálat munkaszüneti napokon nem üzemel.
Általános rendelkezések

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

II. Szerződési feltételek hatálya
Ügyfél a weboldalra való belépéssel – akkor is ha nem regisztrált felhasználó – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
– Időbeli hatály
A jelen ÁSZF 2016. 05. hó 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.
– Területi hatály
A Miskolci Likőrgyár Zrt. által fenntartott adathálózati kezelői felület, az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Ügyfél megrendelés teljesítésére azonban csak Magyarország közigazgatási határain belül van lehetőség.

III. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
1. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit, az adott termékhez tartozó ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
2. Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat. Szolgáltató az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal.
3. A Webshopban található képektől való esetleges eltérésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, de mindent megtesz, hogy a termékképek a valóságot tükrözzék.
4. Amennyiben a Webshopban szereplő információ ésszerű eljárás mellett hiányosnak vagy ellentmondónak tűnik, úgy az Ügyfél a Webshop ügyfélszolgálatán keresztül köteles tájékoztatást kérni. Ennek elmaradása az Ügyfél részéről önhibának minősül, és az ezzel összefüggő hátrányos következményekért a felelősség az Ügyfelet terheli.
5. A Weboldal szolgáltatásainak az igénybevételéhez, a böngészéshez külön adatok megadása nem szükséges.
6. Ügyfél, a jelen ÁSZF elfogadásával az adatok tárolására, archiválására és kezelésére a https://my.ecwid.com weboldalt üzemeltető Szolgáltatót bízta meg, aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, szerverein való biztonságos tárolását valamint azt, hogy azokat harmadik személy részére nem adja ki.

IV. A szerződés létrejötte és feltételei
A szerződés a http://mil.co.hu/webshop/… internetes felületén történő belépéssel, és a jelen „ÁSZF” elfogadásával jön létre. A Webshopban történő vásárlás feltétele a megrendelés véglegesítése.
A megrendelés akkor jön létre, amikor Ügyfél a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/A §-a alapján 18 éven aluliak részére szeszes ital vagy szeszes ital fogyasztásával közvetlenül kapcsolatba hozható termék nem értékesíthető. A jelen szerződési feltételek elfogadásával Ügyfél kifejezetten megerősíti, hogy 18. életévét betöltötte és jogosult az alkoholt tartalmú termék megvásárlására.

1. Regisztráció
A http://mil.co.hu oldalon történő regisztráció előfeltétele a Webshopban való vásárlásnak.
Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az, illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2. Vásárlás menete
A webshopban a vásárlás megkezdéséhez sem regisztráció, sem belépés nem szükséges. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, a termékeket kosarába helyezheti. A vásárló, e-mail címével és jelszavával tud bejelentkezni a Weboldalra, ezután a kosarába gyűjtött termékeket – a kiszállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatai megadása mellett – megvásárolhatja. Amennyiben a vásárolni szándékozó látogató még nem regisztrált az oldalon, akkor a vásárlás folytatásához a rendszer azt automatikusan felajánlja, melynek végeztével a kosárba helyezett termékek megrendelhetőek.
A rendelések feldolgozása, a vevőszolgálati feladatok végzése munkanapokon, hétfőtől-péntekig 8:00-16.00 óráig történik. Az ezt követően, illetve szombaton vagy vasárnap, valamint munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása és kiszállítási ügyintézése a következő munkanapon kezdődik meg. Az Eladó a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendelési felületen a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A Vevő által megadott hibás adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli. Az Eladó nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából eredő károkért. A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Eladó és a Vevő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásban foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és a későbbikben papír alapon, nyomtatott formában nem hozzáférhető. Az Eladó a Vevő megrendelését annak beérkezését követően elektronikus úton visszaigazolja, a vételár, valamint a kiszállítási díj megjelölésével. Az Eladó a szerződés teljesítésére csak abban az esetben köteles, amennyiben a rendelést visszaigazolta.
A termékek ára és a fizetés módja
A termékek aktuális árát a http://mil.co.hu/webshop/… webshopban található érvényes termékkatalógus tartalmazza. A webáruházban található termék mellett feltüntetett ár a termék fogyasztói ára, amely tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi adó mértékét és a csomagolás költségét is, nem tartalmazva azonban az esetleges szállítás költségeit. A feltüntetett fogyasztói ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetében a weboldalon meghirdetett ideig érvényes, és csak akkor válik véglegessé, ha azt a https://www.facebook.com/prekop.palinkamanufaktura…a megrendelést követően visszaigazolja.

Az Eladó ahttp://mil.co.hu/webshop/ …webshopban közzétett árak változásainak jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár (a Vevő által megrendelni kívánt áruk összessége a megrendelés elküldése előtt) értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak esetleges módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja!

Fizetési módok
1. Utánvét – Ebben az esetben a GLS kézbesítőjének fizet készpénzben a csomag átvételekor.
A termékek kiszállítása, adása – vétele
Az Eladó Magyarország területén házhoz szállítja a megvásárolt termékeket. A kiválasztott és megrendelt termékeket az Eladó a Vevőnek a rendelésben megadott címre továbbítja szerződött partnerével, a GLS-el. Az Eladó a megrendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően 5 munkanapon keresztül tartja fenn a Vevő számára az árut! Az eladó az árut a Vevőnek csak abban az esetben köteles kiadni, ha a Vevő a vételárat maradéktalanul megfizette.

A termékek ellenőrzése

Alkohol tartalmú terméket kizárólag 18 év feletti személy vehet át, melyet a kiszállítást végző kétség esetén ellenőrizhet! A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot és annak tartalmát ellenőrizni, és az árut csak hiánytalan teljesítés esetén átvenni! Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
Az Ügyfél jogai és kötelességei
1. Elállás joga
Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében.
Az indoklás nélküli elállásra a vásárlónak az átvételt követően 14 nap áll rendelkezésére, melyet egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján vagy un. elállási nyilatkozat minta kitöltésével tehet meg.
Az Ellálási nyilatkozat minta a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján érhető el.
Kérjük, írásos nyilatkozatát, az elállástárgyát képező termékkel együtt, küldje meg a Szolgáltató postacímére ajánlott küldeményként, hogy a postára adás dátumát igazolni tudja. Az elállás tényét legegyszerűbben, a Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levélben tudja közölni. Postai úton, írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonhívás időpontját. Amennyiben a vásárló eláll a vásárlási szerződéstől, a vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vásárló által portósan (utánvéttel) küldött csomagokat Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni!

Szolgáltató kizárólag eredeti, sérülésmentes termék visszaszolgáltatása, és a számla ellenében köteles a teljes vételárat a fogyasztó részére megtéríteni. A termék, a számla sérüléséből, hiányzásából eredő költségek a vásárlót terhelik. Bizonyos esetekben – a Kormányrendelet előírása szerint – a vásárlót nem illeti meg az elállás joga. Ilyen esetek például: romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék; az élelmiszerek, amelyek felbontott állapotban természetüknél fogva vissza nem szolgáltatható termékeknek minősülnek. (Természetesen, bontatlan állapotban a vásárló ebben az esetben is élhet elállási jogával.) Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése a vásárlót terheli! A csomag, Szolgáltatóhoz való beérkezését követően videó kamerával rögzítésre kerül annak kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (Például, hogy a visszaküldött termék sérült vagy hiányos volt.) Szolgáltató, a vásárló által kifizetett összeget – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült egyéb költséget is – haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vásárló részére visszatéríti, amennyiben vásárló az elállás jogával él és hiánytalanul, eredeti állapotában visszajuttatja a megrendelt terméket.

Áru visszajuttatása a következő postacímre lehetséges:
Miskolci Likőrgyár Zrt.
Cím: 3527 Miskolc Vitéz u.13.
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó Elállási nyilatkozat minta elérhető itt.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac…
2. Szolgáltató esetleges kára
Amennyiben a visszahozott/visszaküldött áruról bizonyossággal megállapítható, hogy károsodott és ez a károsodás a nem rendeltetés szerű használat, vagy a vásárló nem megfelelően gondos árukezelése miatt következett be, a fenti rendelet értelmében, a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését Szolgáltató követelheti a vásárlótól.

3. Szavatosság és jótállás
Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. Részletes tájékoztató a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján. Szolgáltató vállalja a jogszabály által előírt kellék-, és termékszavatosságot azzal, hogy a jelen Webáruház termékeihez jótállás nem kapcsolódik. A vásárlási szerződés határozott időre szól és a megrendelés teljesülésével megszűnik. A szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

3.1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a Miskolci Likőrgyár Zrt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
3.2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 3.1.
pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
4.. Cseregarancia
Ha a termék bizonyítottan hibás, arra Szolgáltató visszafizetést vagy cseregaranciát vállal, amely magában foglalja a szállítási költség visszafizetését vagy új termék ingyenes küldését.
5. Vásárlói reklamáció érvényesítése
Ügyfél jogosult reklamációját, észrevételeit írásban eljuttatni a Szolgáltatóhoz. A reklamációt Szolgáltató 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni, annak eredményéről és a további teendőkről pedig Ügyfelet írásban tájékoztatni.
A vásárlói panaszok érvényesítése, ill. a megrendelésekkel kapcsolatos egyéb kérdések vagy problémák intézése Szolgáltatónál, ill. Szolgáltató elérhetőségein történik. Szolgáltató ezzel kapcsolatos elérhetőségei: Levelezési cím: 3527 Miskolc Vitéz u.13 E-mail: kereskedelem@mil.co.hu Telefon: +36 46 501 378
6. Adatvédelem
Szolgáltató az Ügyfelek személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai, szervezeti és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Kizárólag a megrendelt áruk kiszállítása érdekében Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a megrendelt terméket előállító/forgalmazó cég rendelkezésére: átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím.
 Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
– A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai
Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
– Az elektronikus Kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatónk az Adatkezelési nyilatkozat linkre kattintva érhető el.
Záró rendelkezések
Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, az kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, azt Szolgáltató nem iktatja.
A jelen ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató ahttps://www.facebook.com/prekop.palinkamanufaktura… weboldalon a Webshop-szolgáltatást biztosítja, illetve a megszűnés előtt kezdődő,de még lezáratlan ügyekre, azok lezárásáig. Ügyfél bármikor kérheti a szerződés azonnali hatályú megszüntetését, amennyiben nincs folyamatban tranzakció és egyik Fél részéről sem áll fenn követelés.

 A szerződés nyelve: magyar, magatartási kódexre nem utal. Szolgáltató a Webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamattal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a megadott elérhetőségeken rendelkezésére áll. Szolgáltató fenntart minden jogot a https://www.facebook.com/prekop.palinkamanufaktura…, illetve annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a https://www.facebook.com/prekop.palinkamanufaktura… weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Szolgáltató a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF-ben, valamint mellékleteiben, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján http://mil.co.hu/webshop/..történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:http://mil.co.hu/webshop/
Miskolc, 2016.05.27.

FIGYELMEZTETÉS

A Miskolci Likőrgyár Zrt. a mérsékelt és felelősségteljes alkoholfogyasztás híve.

Honlapunkat csak nagykorúak látogathatják!

Kérjük nyilatkozzon, hogy elmúlt-e már 18 éves.


Miskolci Likôrgyár Zrt. | 3527 Miskolc, Vitéz utca 13. | +36 46 501-378